Beeld Coach

Orthopedagoog - GZ-Psycholoog

Beeld Coaching opleiding niveau 3:

Dit is de periode van fine tuning in het volgen en activeren van de leraar/leidster. Niets meer missen dat voorbij komt in de acties en reacties van de leraar/leidster.

In deel 3 wordt de ijsberg theorie actief betrokken in de opleiding: doorkoppelen naar denken, mentale beelden, overtuigingen, voelen en willen van de leraar/leidster. Dit gebeurt onder andere met behulp van de twee driehoeken die daarvoor ontwikkeld zijn. In dit laatste deel van de opleiding geldt het hanteren van beeld in plaats van taal en het verfijnen in het stellen van de juiste vragen.

In de resterende tijd in het tweede jaar wordt aan de vaardigheden in deel 3 gewerkt. Gemiddeld zijn er voldoende sessies over om dit deel aan het einde van het tweede cursusjaar af te sluiten. De duur van de opleiding van niveau 3 is echter individueel verschillend. Een getuigschrift VIB-S deel 3 wordt gegeven nadat de cursist met goed gevolg een presentatie van het werk heeft gegeven aan een examencommissie van het Collectief Beeldcoaching.

De kosten voor de opleiding zijn €1795,00 per cursusjaar.
Wilt u meer informatie over de opleiding en kosten, neemt dan contact met ons op.