Beeld Coach

Orthopedagoog - GZ-Psycholoog

Beeld Coaching opleiding niveau 1:

In deel 1 van de opleiding is de focus gericht op het oefenen van micro analyse aan de hand van video beelden. Leren analyseren naar didactiek, klassenmanagement en interactie met daarin onderscheid tussen basiscommunicatie en groepscommunicatie.

Gestart wordt met een landelijke introductiedag in het begin van het schooljaar. Deze fase van de opleiding bestaat vervolgens uit vier à zes sessies van drie uur in een groepsverband van maximaal vijf deelnemers. De bijeenkomsten worden om de twee tot drie weken gepland. In de tussenliggende periode werken de cursisten aan opdrachten. Als dit onderdeel succesvol wordt afgesloten ontvangen de cursisten deelcertificaat 1.