Beeld Coach

Orthopedagoog - GZ-Psycholoog

Intro

Jos van de Kerkhof, vrijgevestigd orthopedagoog / GZ psycholoog, coach, onderwijsbegeleider, opleider Beeld Coaching, voorheen Video Interactie Begeleiding op School (VIBS), mede ontwikkelaar van de methode Video Interactie Begeleiding op School en trainer Leefstijl.

Ruim 30 jaar actief in begeleiding van voor- en vroegschoolse educatie, basis - en voortgezet onderwijs met accent op integrale ontwikkeling. Biedt maatwerk afgestemd op wensen van instelling, school en individuele leraar.

Jos van de Kerkhof is gericht op onderwijsinnovatie , professionele communicatie in teams en persoonlijke groei van leidsters en leraren. Hij coacht directies, management teams, schoolteams en individuele leraren gericht op kracht, met name ook leraren in een re-integratie traject. Hij zet Beeld Coaching veelvuldig in. 

Daarnaast verzorgt Jos van de Kerkhof opleidingen Beeld Coaching aan directeuren en interne begeleiders van basisscholen en interne begeleiders werkzaam in voortgezet onderwijs en in voor- en vroegschoolse educatie. Hij begeleidt kwaliteitsnetwerken van gecertificeerde VIBS 'ers / Beeldcoachen in het basisonderwijs die hun verworven vaardigheden hoog willen houden en verder willen uitbouwen, zeker nu er een groot appel op hen wordt gedaan bij de invoering van passend onderwijs. Hij is ook trainer voor het programma Leefstijl voor sociaal emotionele ontwikkeling en ondersteunt scholen bij de implementatie van deze methode.

In verschillende samenwerkingsverbanden werkt hij samen met specialisten in het onderwijs. Hij is mede oprichter en lid van het Collectief Beeld Coaching; lid van de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het onderwijs ( LBBO); van de ontwikkelgroep Groepsdynamisch Onderwijs; Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen ( NVO) en trainersgroep Leefstijl / Edu'Actief. 

Voor contact: 
Jos van de Kerkhof 
Rietstraat 37 
6003 PL Weert 
06 21 605 592 
info (@) josvdkerkhof.nl 
KvK Noord Limburg: 12058143
Rabobank: NL43 RABO 0111174570